SE i+m Naturkosmetik Berlin
Background Image

Kvinnohus i Zambia

i+m:s kvinnohus i Zambia

Handling väger tyngre än ord. Det är vårt motto när vi talar om allmänhetens bästa och meningsfulla initiativ. Det är vår fasta övertygelse att kapitalistiska företag endast har rätt att existera om de huvudsakligen tjänar allmänhetens bästa och undviker att skada sin omvärld. Det är därför 40% av vår vinst går till sociala projekt som i huvudsak finansieras och drivs av i+m – som vårt kvinnohus in Zambia.

Vårt mål

Frauenhäuser für Afrika e. V.  är en publik välgörenhetsorganisation som arbetar mot våld i hemmet i Afrika. Den är grundad 2014 och finansieras av i+m NATURKOSMETIK BERLIN. Zambias första kvinnohus, “Frauenhäuser für Afrika”, drivs av lokalbefolkningen i Kabwe, Zambia och har sedan starten byggts ut och förbättrats löpande. Organisationen som baserar sitt arbete på den grundläggande principen att alla kvinnor har självbestämmanderätt inriktar sig på att bekämpa våld i hemmet mot kvinnor i alla dess former.

Det första kvinnohuset i Zambia

Vårt mål är att skapa en rörelse för hela Afrika som bekämpar våld mot kvinnor i alla dess former. Som ett första steg mot att uppnå detta ingick vi ett partnerskap med en person i Zambia som hjälpte oss att starta det första kvinnohuset och i augusti 2014 flyttade de första kvinnorna in. I dagsläget bor över 100 kvinnor med sina barn där och de nådde nyligen en milstolpe då de startade sitt eget eget minijordbruk där de odlar egna frukter och grönsaker och utvecklar sina jordbrukskunskaper. Dessutom gör arbetet utomhus i naturen att kvinnorna lättare kan bearbeta sina trauman.
läs mer

Hur vi stöttar verksamheten

Det är vårt uppriktiga mål att sätta igång en rörelse för kvinnohus i Zambia och hela Afrika. Pilotprojektet är detta första kvinnohus i Zambia, som grundades och byggdes av i+m 2014 och som utökades med en 2 hektar stor frukt- och grönsaksträdgård under 2015. i+m har dock inte resurser att själva utöka kvinnohuset i Zambia ännu mer och har därför grundat välgörenhetsorganisationen “Frauenhäuser für Afrika e.V. för att kunna tillföra mer resurser. Du kan också hjälpa till och bli en del av detta med en enskild- eller en månatlig gåva till “Frauenhäuser für Africa e.V.”.
Tack för ditt stöd!

läs mer

Kvinnor i Zambia

Självbestämmanderätt är en universiell och könsoberoende rättighet. Tyvärr är detta inte någontng som varken praktiseras eller erkänns som en rättighet för kvinnor i Zambia. Kvinnor diskrimineras på många sätt, från fysiskt och sexuellt våld till att inte ha självbestämmanderätt över sin egen ekonomi, utan är beroende av sin mans egendom. Enligt internationella människorättsorganisationer utsätts över 50% av kvinnorna i Zambia för någon form av diskriminering.

Kabwe, Zambia

Mitt på den centralafrika platån ligger Zambia, välsignat med otaliga vattenfall och fantastiskt natursköna vyer, dubbelt så stort som Tyskland, med endast en sjundedel av befolkningen. Trots att Zambia är rikt på naturresurser (främst koppar, kobolt och ädelstenar) och har god tillgång till färskvatten så lever två tredjedelar av befolkningen i fattigdom. I undersökningar om livskvalitet så placerar sig Zambia alltid mycket långt ned på listorna, med hög arbetslöshet, stigande antal AIDS-fall; och en medellivslängd på endast 33 år.