SE i+m Naturkosmetik Berlin
Background Image

 i+m:s Kvinnohus i Zambia

Det första kvinnohuset i Zambia

Många kvinnor i Zambia lever under osäkra omständigheter; våld mot kvinnor tillhör vardagen, extrem fattigdom är normaltillstånd, och en hög grad av AIDS-infektioner sker då polygami är vanligt och preventivmedel knappt existerar och dessutom är tabu i detta kristna land. i+m vill därför erbjuda dessa kvinnor stöd och har öppnat Zambias första kvinnohus där de kan vara säkra och lägga grunden till ett självständigt liv.

Cirka 100 kvinnor med deras barn tar sin tillflykt hit varje år. Beatrice och Juliette tar hand om kvinnorna och barnen på kvinnohuset och försöker hitta individuella lösningar för deras nödsituationer tillsammans. Ett enormt grönsaksland har anlagts sedan 2015 och gör kvinnohuset självförsörjande på mat samtidigt som kvinnorna kan utbildas i jordbrukstekniker. Genom sitt arbete på fälten kan kvinnorna även få hjälp att enklare bearbeta sina trauman. Vår vision är att starta en rörelse med kvinnohus över hela Zambia.

  • Ett hjärta för Zamiba

  • Yoga på kvinnohuset

  • Kvinnohusets trädgård

  • Kvinna i kvinnohusets trädgård

  • Beatrice besöker Berlin

  • Kvinnohus för Afrika e.V.

  • Beatrice med ett fosterbarn

En säker tillflyktsort

Kvinnohuset i Zambia som finansieras av i+m är ett första försök att hitta en lösning på den osäkra verklighet som kvinnor i Zambia befinner sig i. 2014 kunde de första kvinnorna flytta in i de nybyggda husen. Ungefär 100 kvinnor med sina barn söker sin tillflykt hit varje år. 2015 anlades en stor grönsaksträdgård vilket markerade en ny fas där kvinnorna nu är självförsörjande på mat och samtidigt lär sig nya jordbrukstekniker. Arbetet i grönsaksträdgården hjälper också kvinnorna att bearbeta sina trauman.

Nya perspektiv

Den genomsnittliga tiden att bo på kvinnohuset är tre månader. Kvinnohuset är inte endast en säker tillflyktsort utan tillhandahåller även vård, undervisning i säkert sex och juridisk rådgivning. På så vis kan vi arbeta fram en individuell plan för varje kvinna. Ingen av kvinnorna har behövt återvänta till den situation de befann sig i tidigare där de utsattes för våld i hemmet. Oftast har vi kunnat hitta lösningar med hjälp hos släktingar. För att stödja detta så kan kvinnorna studera odlingstekniker, trädgårdsodling och även lära sig skrädderi. På så vis kan de under sin vistelse även tillgodogöra sig en yrkeskompetens.

Tillsammans för glädjen att leva

Bortom den dagliga verksamheten så bidrar kvinnornas naturliga gemenskap mycket till att kvinnohuset är så pass lyckat. Kvinnohuset tillhandahåller en säker tillflyktsort där traumatiserade kvinnor kan dela sina upplevlser med varandra och få tillbaka sitt mod och sin livsglädje.

Stödjare sökes!

Du kan också bli en del av rörelsen med en enskild eller månatlig donation till "Frauenhäuser für Africa e.V.” – med ett belopp som passar dig. Stort tack för din hjälp!

Då vi arbetar utan någon mellanhandsplattform för donationerna och tar på oss alla administrativa kostnader så går varje krona av din donation direkt till kvinnohuset i Zambia.

Achieving much with little money

  • För endast 20 Euro kan vi plantera fyra fruktträd i kvinnohusets trädgård. Därmed bidrar du till kvinnornas hälsosamma självhushållning av frukt och grönsaker.
  • För endast 50 Euro kan du täcka transportkortnaden för en kvinna som bor på landet att ta sig till kvinnohuset, vilket annars inte är möjligt på egen hand.
  • och för 100 Euro kan vi köpa in ytterligare en symaskin till vårt skrädderiprojekt. Kvinnorna i kvinnohuset får förutom goda kunskaper att bedriva jordbruk även lära sig att sy kläder med maskin under deras tre månaders vistelse i skyddsboendet. Genom denna donation hjälper du kvinnorna att utveckla ett självständigt sätt att arbeta.

Bankkonto för donationer till Frauenhäuser e.V.

HypoVereinsbank Berlin
IBAN: DE13100208900023300486
BIC: HYVEDEMM488

Här kan du donera med ett klick: